Landschapsstenen door de tijd geslepen,
door de aarde beschermd, door de mensenhand onthuld ...

Wanneer schoonheid versteent,
bundelt ze haar krachten samen,
trotseert ze tijd en plaats,
ontpopt ze zich in duizend-en-één gedaantes.
Als parels voor de Mens vormt ze een levenskrans.

Onze stenen zijn uniek
een edel bezit uit alle werelddelen,
ontgonnen, gewoon onderweg gevonden
of voor ons weggelegd…

De kunst om creatief met stenen om te gaan
hebben wij al generaties lang beoefend en in eer gehouden.
Alles begon met het herwaarderen van rode leisteen
uit de Borinage, uit de terrils haalden we bouwmateriaal.
Met de tijd groeide het uit tot esthetiek,
het bewust uitkijken naar wat kon sieren,
maakte van onze stenen kunst, praal-en prachtstukken,
juweeltjes voor uw tuin, aan het water, bij de inkom, op een
border of naast de trap, rustpunten in het landschap.
Bewerkt met het meest uitgekiend materieel,
in stricte overeenstemming met milieunormen en -voorschriften, worden onze "LifeStone®" en andere landschapsstenen nu overal in Europa uitgevoerd.


. Home > Nl > Onthaal > Filosofie

Ets LAURENT divisie Moaistone®
138, route de Wallonie - B 7331 Baudour l Tel : +32 65 60 00 18 - Fax : +32 65 60 00 58 l info@moaistone.com

Copyright © 2008 Ets. LAURENT. All rights reserved. l Designed by PEPS Photodesign